Kalite Politikası

Mızraksan, hammadde temininden demir çelik ürünlerinin işlenilmesine kadar her aşamada müşterileri nezdindeki saygın ve güvenilir kimliğini korumak, tercih edilebilirliğini arttırmak, sektör içindeki konumunu güçlendirmek amacıyla;

En büyük yatırımın insan olduğunu düşünen yönetici kadrosuyla koşulsuz müşteri memnuniyetini prensip edinmiş olmak, Ürün ve hizmet kalitemizi yükseltmeyi, müşterimizin hak ettiği hizmeti ona sağlamak için "yapılması gereken" olarak temel ilke benimsemiştir.

Çevre Politikası

Mızraksan; demir çelik ürünlerinin temini, satışı ve işlenmesi süreçlerindeki tüm faaliyetleri çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirmeyi temel ilke olarak almıştır. Bu ilke çerçevesinde;

"Çevre Yönetim Sistemi" uygulanarak, sistem periyodik olarak değişen koşullarda gözden geçirilirmekte ve çevre performansı sürekli olarak arttırılmaya çalışılmaktadır.

Sürekli iyileştirme çalışmaları amacıyla "Çevre Yönetim Sistemi" yoluyla amaç ve hedefler belirlenmiş, bu amaç ve hedefler doğrultusunda yönetim programları oluşturulmuştur. Eğitim, bilgilendirme, denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanmıştır.

Her türlü faaliyet süreciyle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılmaktadır.

Mızraksan yönetimi; şirket faaliyetlerinin çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı ve takip etmeyi taahhüt etmektedir.